Технічне обслуговування громовідводу


Технічне обслуговування громовідводу 29/03/19

Експлуатація пристроїв блискавкозахисту

 

Весна - це період, перевірки пристроїв блискавкозахисту на облаштованих будинках і спорудах.

 

Згідно вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» розділ 9 п.9.3. та ПТЕЕС «Правила Технічної Експлуатації Електроустановок Споживачів», планова перевірка огляду на справність і надійність пристроїв блискавкозахисту проводиться перед початком грозового періоду, а позапланову перевірку потрібно проводити після стихійного лиха – ураганний вітер, землетрус, паводок тощо.

 

Огляду підлягають основні складові системи громовідводу:

 

  1. Блискавкоприймачі;
  2. Струмовідводи;
  3. Заземлювачі - проведення замірів опору розтікання струму та перевірка на наявність корозії пристроїв заземлення;
  4. Система внутрішнього блискавкозахисту - перевірка системи ПЗІП.

 

   Ініціатором виступає експлуатуюча організація, якщо об’єкт знаходиться на гарантійному обслуговуванні, в інших випадках - власник якому належить будинок або споруда.

 

Для проведення огляду на об’єкті системи блискавковідводу, необхідно сформувати комісію в склад якої входять:

 

  • експлуатуюча організація;
  • представник технічного нагляду замовника;
  • перевіряючий інспектор пожежної безпеки;

і затвердити термін проведення перевірки.

 

Обстеження систем

 

 

1. ОКРЕМО СТОЯЧИЙ БЛИСКАВКОВІДВІД – це система яка розташовується поряд з об’єктом що захищається, а висота щогли сягає більше 10 метрів. Огляд таких конструкцій, проводиться за допомогою бінокля - на надійність фланцевих з’єднань і зварювальних швів, на деформацію конструкції від вітрових навантажень та наявність корозії.

 

   Поява дефектів в щоглах блискавковідводу, спостерігається після 2 - 3 років експлуатації. Нагадаємо що система окремо розташованого блискавковідводу встановлюється на об’єктах які відносяться до спеціальних. Дані об’єкти відносяться до 1 категорії блискавкозахисту – це 99% надійного захисту при прямому влучанні блискавки, і на стадії будівництва таким об’єктам присвоюється СС2 або СС3 – це середній і значний клас наслідків відповідальності.

 

   Тому, вимоги до конструкції особливо високі і періодичність перевірки огляду на надійність щогли прописується в гарантійному паспорті в залежності від умов експлуатації об’єкта.

 

   При виявленні дефектів, комісією складається графік проведення робіт з усунення недоліків що забезпечить надійність роботи системи окремо стоячого блискавковідводу.

 

 

2. ПАСИВНА СИСТЕМА БЛИСКАВКОЗАХИСТУ – облаштовується в більшості випадків з одиночних стержньових блискавкоприймачів. Відноситься така система до 3 рівня безпеки блискавкозахисту.

 

Обов’язковому огляду підлягають:

 

Блискавкоприймач – це пристрій який має прийняти на себе струм блискавки.

 

   Стрижньові блискавкоприймачі захищають простір даху, або технологічне обладнання розташоване на покрівлі. Тому, в першу чергу огляд проводиться на відповідність: перерізу металу, надійності встановлення блискавкоприймача, надійності кріпильних елементів та з’єднань. Також, за можливості потрібно визначити кут захисту блискавкоприймача.

 

   На об’єктах можуть бути задіяні і природні блискавкоприймачі, за умови що переріз металу відповідає нормам ДСТУ 2008.

 

Струмовідвід – це система штучних провідників що по короткому шляху відводить струм блискавки до заземлювача. В першу чергу на обєкті потрібно задіювати природні струмовідводи, за умови що переріз металу та конструктив не суперечить нормам ДСТУ 2008.

 

   Комісією проводиться огляд на: кількість струмовідводів, безперервність і надійність з’єднань та наявність корозії.

 

Заземлювальна система – це закінчення зовнішньої системи блискавкозахисту. Пристрої заземлення, забезпечують розсіювання струму блискавки в землі.

 

   В першу чергу, проводиться замір опору розтікання струму контуру заземлення, який має відповідати нормам ДСТУ 2008 і ПУЕ 2017. Позачергові заміри проводяться, після виконання будь-яких будівельно монтажних робіт на обєкті або в безпосередній його близькості.

 

   На об’єктах 3 категорії блискавкзахисту Комісія проводить візуальний огляд штучних пристроїв заземлення, надійності з’єднань, перевірку і безперервність системи зрівнювання потенціалів, екранування.

 

   На звичайних об’єктах огляд заземлювальних пристроїв з розкриттям на виявлення корозії дозволяється виконувати один раз на 12 років. За умови що, проведенні заміри опору відповідають діючим нормам ПУЕ 2017 і ДСТУ 2008. Також дозволяється у разі невідповідності заміру, досягати опору шляхом облаштування додаткового контуру.

 

   На спеціальних об’єктах, перевірку пристроїв заземлення з розкриттям - на виявлення корозії і надійності з’єднання необхідно проводити щорічно, а розкриттю підлягає не менше 20% контуру заземлення від загальної кількості.

 

Висновки обстеження

 

 

   Після проведення огляду системи блискавкозахисту, комісія складає акт перевірки.

 

   При виявленні, невідповідності встановленої системи блискавковідводу чинним нормам – необхідно скласти, дефектний акт з графіком проведення робіт і терміни усунення недоліків. Якщо окремі елементи пристроїв блискавкозахисту зруйнувала корозія, більше ніж на 25% - їх потрібно замінити аналогічними новими, або з надійніших металів в залежності від призначення об’єкту.

 

   Всі роботи які виконуються і зміни що вносяться в систему блискавкозахисту, реєструються в журналі проведення робіт і паспорті на систему.

 

   Для проведення будь-яких будівельно монтажних робіт на об’єкті, необхідно попередньо погодити виконання даних робіт з експлуатуючою організацією системи блискавкохазисту.

 

   При необхідності, на термін проведення робіт, за цілісністю пристроїв блискавкозахисту слідкує представник обслуговуючої компанії.

 

Для замовлення проведення перевірки і обстеження об’єкта - зв’яжіться з нами зручним для для Вас способом - Контакти